1.Tarihi

[Sayfa Başı]

1946-1949 yıllarında Ankara'da baş gösteren konut sıkıntısı üzerine, Ankara'nın 9. Belediye Başkanı olan Doktor Ragıp TÜZÜN 'ün girişimleri ile Yenimahalle kurulmuştur. Yenimahalle teşebbüsü 5218 sayılı kanuna dayanır. Bu kanundaki 1.madde Ankara Belediyesi'ne;

"Mülkiyetinde bulunan veya bu kanun uyarınca mülkiyetine dahil edilecek arsa ve araziler, Belediye meclisi kararı ile belirlenecektir. Mesken (ev) yapmak isteyenlere 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi olmadan (artırma, eksiltme ve ihale kanunun) tahsis edilecek ve binalar yapıldıktan sonrada temlik etme yetkisini verir"

Kanunun 8.maddesi hangi arsaların Belediyeye verileceğini şu şekilde belirtir. "Hazineye ait araziler bedelsiz, hazinenin kendine ait veya katma bütçeli dairelerle (Vakıflar hariç) özel idareye ait arazi ve arsalar vergi kıymetleri üzerinden ve bedelleri faizsiz olarak 10 yılda eşit taksitlerle ödenmek şartıyla Ankara Belediyesine devir ve tescil olunur'der.

5218 Sayılı Kanunun Hükümlerinden Faydalanmak İçin;
1-En az ı yıl Belediye sınırları içinde ikamet etmiş olmak
2-Kendisinin, eşinin veya reşit olmayan çocuklarının Ankara'da evi veya ev yapmaya müsait arsası olmamalı
3-Herhangi bir evde en az yarı hissesi veya başkaca bir iradı, geliri olmamalıdır.

Yenimahalle'de Verilen İlk Tapu (1950)
Yenimahalle'de Verilen İlk Tapu (1950)

İlgili kanun gereği; Bu arsalara sahip olanların borçlarını 10 yılda faizsiz olarak taksitlerle ödeyecek olmasıdır, (Bu on yıllık taksit kolaylığı ile ev sahibi olmak isteyenlerin çoğunun yararlanamamış oldukları saptanmış, nedeni ise verilen arsaların temlik yolu ile değil, tahsis yolu ile verilmesinden kaynaklanmıştır.)

Emlak Kredi Bankası'nın ev yapacaklara vereceği ipotek karşılığı krediden yararlanmak isteyenlerin bankaya evlerin tapularını vermesi şartı ile bazı ev sahipleri inşaatlarına tapu alabilmek için Belediyeye olan borçlarını ödeyerek tapularını alır ve bankadan ipotek karşılığı kredi kullanmışlardır.

Yenimahalle Ankara'nın kuzey batısında, Ulus Meydanı'ndan 5-6 Km. uzaktadır. Ulustan gelen yol 4 kilometreye kadar İstanbul Karayolu ile birleşirve oradan da sağa dönülen yol birkaç yüz metre sonra Yenimahalle'de yapılan ilk evlerin arasından doğru yukarılara kadar gider.

Yenimahalle oluşturulurken evlerin yapılması gereken arsa sahası 1.060.419 m2 olarak saptanmıştır. Bu arsaların 460.419 m2'si 10 kuruş bedelle 46.041 Türk Lirası hazineden Alınmış ve bu arada Başbakanlık Memurları Kooperatifi'nden 156.000 m2 ile özel şahıslardan da 450.000 m2 arsa alınmıştır. Tüm masraflar dahil olmak üzere bu ra lar için ı 18.052 Türk Lirası ödenmiştir.

1950 Yılında Yapılan Evlerin İlk projesi
1950 Yılında Yapılan Evlerin İlk projesi

Bazı yolların yapımı, su borularının döşenmesi, imar planlarının hazırlanması ile binaların şekillerinin belirlenmesi için harcanan paralarla beraber 1949 yılı sonuna kadar bu alana harcanan para 755.195. Türk Lirası olmuştur.

Belediye bu arsalar üzerinde ev yapmak isteyenlere arsaların metrekaresini bir liradan başlayan taksitlerle uzun vadeli olarak satmıştır. Bu arada Yenimahalle oluşumu için açılan proje yarışmasında birinci gelen olmadığı için ikinci gelen proje imar müdürlüğü yetkililerince onaylanmış ve tatbik edilmeye başlanmıştır.

Bu projeye göre; 1.060.419 m2 arsa parselasyona ayrılmış ve neticede 2915 adet parsel elde olunmuş bunlardan; 2900 adet parsel ev yeri, 13 parsel umumi hizmet binası yeri (20 adet resmi bina) yapımı için 2 parselde ( 41 adet dükkan yapımı)için ayrılmıştır.

Parsel genelde ı 75 ve 300 M2 olarak tespit edilmiştir.
228 adet 5 odalı
521 adet 4 odalı
1670 adet 3 odalı
481 adet 2 odalı
Toplam : 2900 adet konut

TCDD Çiftlik İstasyonu - 1910 Akköprü - 1895
TCDD Çiftlik İstasyonu - 1910 Akköprü - 1895

Ankara Belediyesi 5218 sayılı kanundaki şartlara ilave olarak Belediye Meclisi'nin aldığı kararla tercihlere göre değerlendirme yapmış. Bu değerlendirme ise;
1-Evli veya dul olup çocuğu olanlar
2-Evli olanlar
3-Ankara'da uzun süredir ikamet edenler
4-İş yeri devamlı Ankara'da olanlar
5-Maddi durumları bu kanundan faydalanmaya uygun olanlar.

Belirlenen bu koşullar ilan ile Ankara'da yaşayanlara duyurulmuştur. Verilen ilanlar neticesinde 5756 kişi başvurmuş ve bu başvuranlardan bir kısmı istenen şartlara uygun olmadığı için elenmiştir ve 2896 kişinin başvurusu kabul görmüş. Bu kişiler içinden 2085 kişi müracaat ederek anlaşma yapmıştır, diğerleri verilen zaman içinde anlaşmayı yapmadıkları için haklarını kaybetmiştir. Satışı yapılmayan yerler için daha sonra tekrar kura çekilmiş ve kalan arsaların tahsisi tamamlanmıştır.

1949 yılında 32 arsa sahibi inşaata başlamış, 18 kişi yıl sonu itibariyle inşaatı bitirmiş Yenimahalle'nin oluşumunun ilk öncüleri bunlar olmuşlardır. 1951 yılı inşaat mevsimi sonunda inşaatı biten bina sayısının 2000 'e yaklaştığı tespit edilmiştir.

5218 sayılı kanuna göre inşaatların bitirilmesi için konan süre bazı meşru sebeplerden dolayı bitmemiş, verilen müddet Belediye Encümeni kararı ile 1952 yılı inşaat mevsimi sonuna kadar uzatılmıştır. Yenimahalle'nin oluşumunda 2900 arsa üzerine ev inşaa edilmiş ve hesaplanan 3000 hane yerine 4500-5000 hane yapılmış olması ile nüfusun 15-20 bin olacağı tahmin edilmiştir.

Buna neden ise; arsa sahiplerinin kendi mali imkanlarıyla inşaatlarını bitirmeye çalışma şartının zorunlu olmasıdır. Emlak Kredi Bankası %5 faizle verdiği kredinin miktarı ise 5000-9000 TL olması ve bu kredinin de vadesinin en fazla ıo yıl olarak belirlenmesi neticesinde bazı vatandaşların özel bankalardan %8 faizli kısa vadeli kredi çekerek inşaatlarını tamamlamak istemeleri bazı vatandaşların ise Emekli Sandığı'nın (Memur olanlar) 3 maaş tutarında iki yıl vadeli %5 faizli krediyi kullanarak evlerini yapmalarına neden olmuştur.

Evlerin maliyeti 3 adalılarda 10.000 TL, 5 adalı evler ise 25.000 TL ye kadar çıkmış. Yenimahalle'ye yerleşenleri n çoğunluğunu memur, hizmeti i ve orta halli küçük esnaf teşkil etmiştir. Emlak ve Kredi Bankasının verdiği krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar eş dosttan kısa vadeli borç alarak belediyeden arsalarının tapularını almış, bazıları ise aldıkları kredilerin taksitlerini ödeyebilmek için evlerinin alt katlarını ve orta katını oturulacak hale getirip kiraya vermiş ve taksitleri ödeme yoluna gitmişlerdir. Yenimahalle oluşmaya başlayınca buralara ilk önce "Ucuz Arsa Evleri" denilmiştir. Daha sonra mahalle büyüyünce bu tabirin burada oturanlarca hoş karşılanmaması nedeniyle ismi Yenimahalle olarak değiştirilmiştir.

Yenimahalle Cumhuriyet tarihinde mesken siyasetinin ve imar mevzuatının bir laboratuarı olmuştur. Ülkenin hiçbir yerinde bir kilometre karelik alan içine 1000 adet bina yapılmamıştır. Bu kadar kısıtlı bir saha üzerine 3-5 sene gibi kısa bir zaman zarfında 3 bine yakın (Bu alan içinde Başbakanlık memurları kooparatifide kendi arsaları üzerine ayrıca inşaat yaptırmaya başlamışlar) bina yapılmak suretiyle nüfus 15-20 bine ulaştığı görülmüştür. 5218 sayılı kanunun hükümlerinden yararlanarak meydana çıkan Yenimahalle teşebbüsü Ankara'nın imar bakımından olduğu kadar ülkenin imar ve mesken gibi büyük sorununun çözülmesi açısından büyük önem arz eder. Yenimahalle teşebbüsünün önemini vurgularken; Ankara'da Yenişehir ve diğer iskana açık alanlarda boş arsalar dururken tamamen Ham bir arazi üzerine yeni bir mahallenin oluşturulmasına teşebbüs etmek Ankara 'yı daha bir dağınık hale getirme gibi bir düşünce oluşmuş ise de Yenimahalle projesinin oluşumunda tespit edilen 3 özelliği ile,
1-ucuz arsa
2-İnşaat zorunluluğu
3-Ucuz kredi politikası olması bu düşünceyi yok etmiştir.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir proje Yenimahalle'de gerçekleşmiş ve bir daha da ülkede Yenimahalle gibi 3-5 yıl zarfında 1 Milyon 60 Bin m2 alan içinde 15-20 bin nüfuslu 4500-5000 hanelik bir oluşum yapılamamıştır.

Yenimahalle ilçesinin Kuruluşu;

[Sayfa Başı]

Resmi Gazete'nin 295 no'lu yeniden kaza kurulması hakkındaki kanuna göre yayınlanan 27.06.1957 gün ve 7033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 01.09.1957 tarihinden itibaren Yenimahalle ilçe yapılır. Yenimahalle ilçe olması ile o zaman nahiye olan Kazan-Yenikent - Sincan ve Etimesgut Nahiyeleri ile birlikte Yenimahalle İlçesine bağlanmıştır.

Daha sonra;

30.11.1983 tarihinde Sincan, daha sonra Kazan, Yenikent ve Etimesgut Yenimahalle'den ayrılmış ve bugünkü coğrafi ve mülki konumuna gelmişlerdir.

Halen Yenimahalle'nin Ulus istikametinden girişine rastlayan Akköprü, Selçuklular tarafından yaptırılmıştır. 1222 yılında 1. Alaaddin Keykubat tarafından Ankara Valisi Kızılbey zamanında yapılmıştır.

Batı Anadolu'yu Ankara'ya bağlayan yolun üzerinde yapılmıştır. O zamanlar Ankaralılar askere ve hacca gidenleri bu köprünün başında ağıtlar yakarak uğurlarmış. Köprü kesme bazalt taşından yapılmış, 7 adet sivri kemerle meydana gelmiş batı yönünde biri silinmiş iki yazıt mevcuttur.

Yenimahalle'de yapılan ilk camii 1954-1955 yıllarında 5'inci durakta yapılan Çavuşoğlu Camii'dir. Akın Caddesi'ndeki benzin istasyonunun yeri, bayramlarda çadır tiyatrolarının kurulduğu panayır alanı olmuştur. Ayrıca Yenimahalle 5.duraktaki parkın içine bayramlarda lunapark ve muhtelif günlerde pazar yeri kurulduğu ve buradaki tarihi çınar ağaçlarının da 1957 yılında dikildiği, parka dönüşmesi ise 1963 yılında Belediye Başkanı A.Halil Sezai Erkut tarafından gerçekleştirilmiştir.

Atatürk tarafından kurulan Atatürk Orman Çiftliği civarlarında yapılan kazılarda çok sayıda tarihi eser bulunmuştur. Bu eserlerin çoğu Arkeoloji Müzesindedir.

1957 yılında ilçemize bağlı olan Alpagut, Zir (Yenikent), Akçaviran ve Ilyakut (IIyagut) köylerinde yapılan kazılarda Bizanslılara ve daha sonra Anadolu Selçuklular ile Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ve belge bulunmuştur.

1950 Yılından sonra Yapılan Okullar

[Sayfa Başı]

Kubilay İlköğretim Okulu

28.09.1958 yılında şimdiki Tepealtı Mahallesi Sapanca Sokakta eğitime açılmıştır. İlk adı Oğretmen Kubilay İlkokulu'dur.

Halide Edip Adıvar Lisesi

1952-53 yılında 5.durak Şansal Pastanesi karşısındaki binanın alt katında eğitime başlamış, orta 1 şube 22 derslikle, daha sonra şimdiki yerine baraka tipli tek katlı 1 müdürle 2 oda, 2 orta 1.sınıf şubesi ve toplam 122 öğrenci ile 1952 yılında eğitime başlamış, ilk önce ismi Yenimahalle Orta Okulu olan bu okulumuz, 1973 yılında Halide Edip Adıvar Kız Lisesi olmuştur.

Fatih İlkokulu

1952 yılında, 5.durak Çarşı Caddesi Çınar Ekmek Fabrikası üst katında 3 odalı binada eğitime başlanmış ve 1953 yılında 8 derslikle eğitime başlamış, daha sonra şimdiki yerine taşınmıştır.

Yunus Emre İlköğretim Okulu

Okulumuz 1958-1959 ders yılı başında ilk olarak çift öğretimle öğrenime başlamıştır. İlk açıldığı tarihten Vilayet Encümeninin isimlendirme kararına kçıdar 5. Okul olarak isimlendirilmiştir. Encümen kararınca Yunus Emre İlkokulu adını almıştır.

Öğrenime ilk olarak 26.09.1958 Pazartesi günü başlamıştır. Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar öğrencilerini, üçlü öğrenim yapan Barbaros İlkokulu'ndan devren almıştır.

Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu

Okul, İvedik Caddesi 1. Durak civarında inşa edilmiş olup 19 Ekim 1957 tarihinde yedi derslik ile hizmete girmiştir. İlk öğrencilerinin büyük bir bölümü Barbaros İlkokulu'nda ögrenim gören öğrencilerin öğretmenleriyle bu okula aktarılması sonucu oluşturulmuştur.

Barbaros İlköğretim Okulu

Bugün "Kaptan'ı Derya, Büyük Barbaros'un adını taşıyan okulumuz 15.09.1950 tarihinde Fevkiye Tarnur Hanımın idaresinde S.durakta Çınar Fırını olan binanın üst katında beş öğretmen ve bir başöğretmen ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Süratle gelişen Yenimahalle etkisini okulumuzda da göstermiş, 1951-1952 öğretim yılında 389'a ulaşan öğrenci mevcudu ve 11 öğretmen ile aynı binada zor şartlar altında çalışmalarına devam etmiştir.

Mustafa Kemal Lisesi

1958 yılında ilk olarak 27 Aralık Lisesi olarak eğitime başlamış, 1963 yılında ismi Mustafa Kemal Lisesi olarak değişmiştir.

Ergazi İlköğretim Okulu

Okulun kuruluş emrini Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği ve 1933'te açılışını bizzat yaptığı Ergazi İlkokulunun hikayesi 1920'lere; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk yıllara dek uzanır.

2.İlçemizin Sınırları

[Sayfa Başı]

Yenimahalle başkent Ankara'nın büyük merkez ilçesinden biridir ve belediye olmasına rağmen toprakları Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içinde yer almaktadır.

Yenimahalle ilçesi Ankara kent ölçeğinde imar planları açısından önemli ve ilginç bir örnektir. Toplu konuttan küçük sanayiye, mezarlıktan ihtisas hastanelerine, mesleki okullardan Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden Hacettepe, Ankara, Gazi ve Fatih üniversitelerinin bazı bölümlerine kadar çok sayıda kamu ve özel kurumlar yer alır. 1950'1i yıllarda oluşturulmuş eski konut dokusundan geniş alanları kaplayan yeni devasa konut birimleri ile birlikte Ortadoğunun en büyük sanayi alanı olan Ostim sanayi bölgesi, Gimat ve Ankara Gıda Sanayi gibi büyük iş merkezlerinin bulunduğu, toplumsal ekonomik düzeyierin (TED) farklılıklar gösterdiği Demetevler bölgesi ve yine aynı şekilde toplumsal ekonomik düzeyierin yüksek olduğu Çayyolu gibi yaşam standardı yüksek konut alanları olan metropol ilçe olarak Yenimahalle, farklı kültürlerin, farklı yaşayışların yer aldığı bir kent mozayiğidir.

Yenimahalle sınırlarına komşu olan ilçeler;

Kuzeyinde: Kazan
Batıda: Sincan, Etimesgut
Güneyinde: Polatlı, Gölbaşı
Güneydoğuda: Çankaya
Doğuda: Altındağ Bulunmaktadır.

İlçemizin denizden ortalama yüksekliği 830 metre olup engebeli bir arazi üzerine kurulmuştur.Ortalama Yüzölçümü 274 km2 'dir.

İlçeden Geçen Dere ve Çaylar

İlçemiz sınırları içine komşu ilçelerden gelen Çubuk Çayı,Hatip Çayı,İnce Su Deresi Akköprü semtinde birleşerek Atatürk Orman Çiftliği, Güvercinlik ve Etimesgut'tan geçip Osmaniye Köyü yakınında Mürtet Ovası'ndan gelen ' Ova Çayı ' ile birleşerek " Ankara Çayı" adını alır. Ankara Çayı, Polatlı sınırı içinden geçer Sakarya nehrinin büyük kollarından birini teşkil eder.

Kuzeyinde :Ova Çayı'nın vadilerle yarıp Yenimahalle ile Keçiören'i birbirinden ayıran Karyağdı Dağları
Güneyinde :Polatlı, Haymana Ovası'na kadar uzanan geniş bir alan
Batısında :Ayaş dağları
Doğusunda :Mi re Dağları yer almaktadır.
İlçemiz yaklaşık olarak 42 bin hektardır.

3.Coğrafya

[Sayfa Başı]

Yenimahalle, şehir merkezi haricinde engebeli bir arazide kurulmuştur. Denizden yüksekliği 830 metredir. İlçenin yüzölçümü 274 km²'dir.

Komşu illerden gelen Çubuk Çayı, Hatip Çayı ve İncesu Deresi, ilçenin Akköprü Mevkiinde birleştikten sonra Çiftlik, Güvercinlik ve Etimesgut'tan geçerek Sincan Osmaniye Köyü yakınında Akıncı Ovasından gelen Ova Çayı ile birleşerek Ankara Çayı'nı adını alır ve Sakarya Irmağının büyük bir kolu olarak Polatlı sınırlarına kadar girer.

4.Nüfus

[Sayfa Başı]
Yıllara göre ilçe nüfus verileri
Yıllar Merkez Köyler Toplam
2012 687.042 687.042
2011 668.592 668.592
2009 625.826 625.826
2007 614.778 614.778
2000 534.109 19.235 553.344
1997 487.019 12.408 499.427
1990 343.951 7.485 351.436
1985 360.573
1980 270.016
1975 198.643
1970 133.347
1965 86.222
1960 67.636

5.Belediye Başkanları

[Sayfa Başı]
Seçim Yılı Resim Bilgileri Kazanan Parti Seçmen Sayısı Katılım Oy Dağılımı (İlk Beş)
30.03.2014 Fethi YAŞAR Fethi YAŞAR
Doğum Yeri: Sandıklı
Doğum Tarihi: 1949
Eğitim: Lise
Mesleği: İş Adamı
CHP 435.579 %91.51
Parti Oy %
CHP 196.308 50.8
AKPARTİ 146.410 37.9
MHP 30.656 7.9
BBP 4.754 1.2
HDP 3.772 1.0
29.03.2009 Fethi YAŞAR Fethi YAŞAR
Doğum Yeri: Sandıklı
Doğum Tarihi: 1949
Eğitim: Lise
Mesleği: İş Adamı
CHP 453.069 %84.92
Parti Oy %
CHP 150.571 40.35
AKPARTİ 134.435 36.03
MHP 76.586 20.53
SP 3.641 0.98
DTP 2.476 0.66
28.03.2004 Ahmet DUYAR Ahmet DUYAR
Doğum Yeri: Zonguldak/Ereğli
Doğum Tarihi: 1957
Eğitim: Üniversite
Mesleği: İş Adamı
AK PARTİ 389.621 %74.54
Parti Oy %
AKPARTİ 139.440 49.87
CHP 98.333 35.17
MHP 13.987 5.00
DYP 7.315 2.61
GP 7.045 2.52
18.04.1999 Tuncay ALEMDAROĞLU Tuncay ALEMDAROĞLU
Doğum Yeri: Boğazlıyan
Doğum Tarihi: 1948
Eğitim: Yüksek Okul
Mesleği: Avukat
CHP 328.049 %87.76
Parti Oy %
CHP 76.103 27.93
FP 62.158 27.81
MHP 54.486 19.99
DSP 39.103 14.35
ANAP 21.432 7.86
27.03.1994 Abdurrahman OĞULTÜRK Abdurrahman OĞULTÜRK
Doğum Yeri: Çamlıdere
Doğum Tarihi: 1940
Eğitim: Yüksek Okul
Mesleği:
SHP 261.893 %91.29
Parti Oy %
SHP 57.546 25.47
RP 51.626 22.85
ANAP 45.717 20.24
DYP 23.380 10.35
DSP 21.035 9.31
26.03.1989 Abdurrahman OĞULTÜRK Abdurrahman OĞULTÜRK
Doğum Yeri: Çamlıdere
Doğum Tarihi: 1940
Eğitim: Yüksek Okul
Mesleği:
SHP 205.097 %82.61
Parti Oy %
SHP 65.426 40.46
DYP 37.943 23.46
ANAP 31.718 19.61
RP 11.110 6.87
DSP 8.818 5.45
25.03.1984 Mustafa VURAN Mustafa VURAN
Doğum Yeri: Ankara
Doğum Tarihi: 1947
Eğitim: Hukuk Fakültesi
Mesleği: Avukat
ANAP 270.016 %84.21
Parti Oy %
ANAP 62.739 55.86
DYP 6.44 5.74
HP 5.472 4.87
MDP 2.977 2.65
RP 3.459 3.08

6.İdari Durum

[Sayfa Başı]

Yenimahalle, Ankara'nın 16 merkez ilçesinden biri olup, 1957 yılında kurulmuştur. İlçede 64 mahalle bulunmaktadır. Köylerin yarısı arazi ve yerleşim durumu itibariyle ova üzerindedir. Diğer yarısı engebeli arazi üzerine kurulmuştur.

İlçenin yerleşim durumu planlı ve düzenlidir. Demetevler ve gecekondu bölgelerinin altyapı durumu normal düzeye ulaşmıştır ancak bazı imar ve altyapı işlemleri devam etmektedir.

7.Sosyal Durum

[Sayfa Başı]

İlçenin Ümitköy / Çayyolu / Konutkent bölgesinde daha çok üst gelir grubu aileler, Batıkent, Demetevler ve Yenimahalle Merkez bölgesinde orta-üst gelir grubu aileler, Şentepe, Karşıyaka ve Yahyalar bölgelerinde ise genel olarak orta gelir grubuna mensup aileler yaşamaktadır.

Günümüzde ilçe merkezi topoğrafik yapısı nedeniyle Ragıp Tüzün ve İvedik caddeleri boyunca ekonomik faaliyetlerin oluşmasına izin vermektedir. Kamu kurumlarının da bu iki cadde boyunca yapılmış olması ilçe merkezinde kendine özgü bir ekonomik yapının oluşmasına neden olmuştur.

Yenimahalle'de Yaşamış Ünlü İsimlerden Bazıları

 • Fethi YAŞAR - Yenimahalle Belediye Başkanı
 • İbrahim ŞAHİN - TRT Genel Müdürü
 • Sinan AYGÜN - Siyasetçi ve Eski ATO Başkanı
 • Zafer ERGİN - Tiyatrocu
 • İnanç AYAS - Prof. Dr.
 • Çetin ŞAHiNER - Milli Atlet
 • Levent KIRCA - Tiyatrocu
 • Can ÜLTANIR - Prof. Dr.
 • Nurettin ÇAMLIDAG - Halk Müziği Sanatçısı
 • Osman ÖZDENKÇİ - Halk Müziği Sanatçısı
 • Hikmet ÇETİN - Eski Bakan
 • Ahmet Tuna KOZAN - Milli Futbolcu
 • Ayhan BOZKURT - İş Adamı
 • Dr. Kamuran KIRATLI - Eski Radyo Spikeri
 • Neşet ERTAŞ - Halk Müziği Sanatçısı
 • Ayhan ERKAN - Milli Futbolcu
 • Tuncay ALEMDAROGLU -Yenimahalle Eski Bei.Bşk.
 • Cengiz TUNCER - Eski Ulaştırma Bakanlığı
 • Nihat ÖZBİRGÜL - Fifa Hakemi
 • Kaya AKARSU.- Devlet Tiyatrosu Sanatçısı
 • Gürdal ALATTINOGLU - Prof. Dr.
 • Lütfi RENDA - İş Adamı
 • Sevim ŞENGÜL - Türk Sanat Müziği Sanatçısı
 • Tınaz TIRPAN - Eski Milli Takım Teknik Direktörü
 • Feridun ÇAMLIBEL - Müzisyen
 • Halim KUTUKÇU - Futbolcu
 • Ender YURDAKUL - Prof. Dr.
 • Aydın ONUR - Milli Atlet
 • Birkan ERDAL- Milletvekili
 • Nejat UYGUR - Tiyatrocu
 • Aynur GÜRKAN - Türk Halk Müziği Sanatçısı
 • Faruk ÖZTÜRK - Milli FUtbolcu
 • Gülgün FEYMAN - Spiker
 • Cenk EREN - Sanatçı
 • Bultan DÖLEK- Futbolcu
 • Savaş MALOGLU - Futbolcu
 • Çelik TAŞER- Prof. Dr.
 • Ergün BERKSOY - İş Adamı
 • Onursal URAZ - Milli Futbolcu
 • Yıldız AYHAN - Halk Müziği Sanatçısı
 • Alper ALEMDAROGLU - Em. Tb. G. Prof. Dr.
 • A. Gazi AYHAN - Halk Müziği Sanatçısı
 • İlhan FEYMAN - Müzisyen
 • Alper FEYMAN - Müzisyen
 • Aliye AKKILIÇ- Halk Müziği Sanatçısı
 • Nezahat BAYRAM - Halk Müziği Sanatçısı
 • Necla EROL - Halk Müziği Sanatçısı
 • Ülkü BEŞGÜL - Halk Müziği Sanatçısı
 • Neşe CAN - Sanat Müziği Sanatçısı
 • Mustafa GECEYATMAZ - Halk Müziği Sanatçısı
 • Yılmaz YÜKSEL - Udi Bestekar
 • Erdinç BÜYÜKAKALIN - Merkez Valisi
 • Sinan BENGİER - Tiyatrocu
 • Adnan TUĞ - Prof. Dr.
 • Atilla TÖRÜNER - Prof. Dr.
 • Musa YAMANTÜRK - İş Adamı
 • Kıvanç AYAS - Prof. Dr.
 • Aydın ÖZLER - Milli Futbolcu
 • Oktay KURAL - Prof. Dr.
 • Beyazıt ÖZTÜRK (Beyaz) - Şovmen
 • Şahap SAYIN - Beden Terbiyesi Eski Eski Gen. Müd.
 • Nihat ŞENOL- Manş'ı Geçen Milli Yüzücü
 • Nevzat KARATAŞ - Eski Ankaragücü Başkanı
 • Hasan RÜZGAR- Eski Boks Fed. Bşk.
 • Cemile KUTGÜN - Spiker
 • Atilla İÇLİ - Halk Müziği Sanatçısı
 • Emre TANER - Emekli Mit Müsteşarı
 • Bülent SELÇUK - Milli Voleybolcu
 • Rıza ORHAN - Milli Voleybolcu ve Hakem
 • Tuncer ORHAN - Milli Voleybolcu ve Hakem
 • Kamuran AKAY - Eski Vali
 • Ali Şen OZAN - Türk Sanat Müziği Sanatçısı
 • Ziya TAŞKENT - Türk Sanat Müziği Sanatçısı
 • Hasan ŞENGEL- Gençlerbirliği Eski Başkanı
 • Atilla ÖZMEN - İş Adamı
 • Orhan FEYMAN - Opera Sanatçısı
 • Elif GÜVENDİK - Sunucu ve Yazar
 • Çelik ERiŞÇi - Ses Sanatçısı

8.Ekonomik Durum

[Sayfa Başı]

İlçenin şehir kesiminde oturanların çoğunluğu memur ve işçilerdir. Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren ilçe sınırları içerisinde ticaret ile uğraşanlar çoğalmıştır.

İlçe topraklarının tarıma elverişli olması nedeniyle, mahalleye dönüşen köylerde halk tarım ile uğraşmaktadır.

Son yıllarda Ankara İli'nin yeni yerleşim alanı olarak ön sıralara geçen ilçedeki, özellikle E-5 Devlet Karayolu çevresinde yerleşim alanları ve sanayi ağırlık kazanmaktadır. Batıkent yerleşim alanı, Aselsan ile tüzel ve özel kişilere ait fabrikaları ve özellikle Macun Mahallesi sınırları içerisinde kurulan Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) ile ATB İş Merkezi, İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Öz Ankara Toptancılar Sitesi, Yıldız Sanayi Sitesi, Erciyes İşyerleri, Başkent Otosanayi ve GİMAT bulunmaktadır.

Birçok büyük alışveriş merkezi ilçede yer almaktadır. Ankamall, Arcadium Alışveriş Merkezi, Acity Alışveriş Merkezi, Nata Alışveriş Merkezi, Gordion Alışveriş Merkezi, Karşıyaka İş Merkezi ilçede yer almaktadır.

İlçenin 42.600 hektar arazisi olup, bunun 14.488 hektarında tarım yapılmaktadır. Esas tarım çeşidi tarla ziraati olup, sırasıyla buğday, arpa, mercimek, patates, ayçiçeği ile unu yurtçapında duyulan kavun ekilmektedir. Yine sulu arazide sebze ziraatı yapılır. Özellikle son yıllarda tuzlanmaya karşı ciddi önlemler alınmaktadır.

Ankara'nın en büyük mezarlığı olan, Karşıyaka Mezarlığı da buradadır.

9.İlçede Binası Bulunan Önemli Kamu Kurumları

[Sayfa Başı]
 • Ankara Polis Koleji
 • MİT Müsteşarlığı
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mernis
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Gen. Müd.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
 • Tarım İşletmeleri Gn. Müdürlüğü
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Gn. Müdürlüğü.
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi

10.Tarihi ve Turistlik Yerler

[Sayfa Başı]

Akköprü

İlçenin tarihini vurgulayan eserler arasında Bizans döneminde yaptırılmış, Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat döneminde onarılmış Bağdat Ticari Yolu ile Ankara Çayı üzerinde bulunan Akköprü, Yenimahalle'nin Varlık Mahallesinin İstanbul Devlet Asfaltının kenarında olup, 4 büyük, 3 küçük olmak üzere 7 kemerden oluşmuştur ve tarihi özelliğini korumaktadır.

Mimari özellikleri

Köprü kesme bazalt taşından inşa edilmiştir. Toplam 7 adet sivri kemeri bulunmaktadır. Kemerler büyük oranda kesme Ankara taşından yapılmıştır.[5] Arada bazı yabancı taşlar ve civardaki antık eser malzemelerden de yararlanılmıştır.[7] Kemerlerden dördü büyük, üçü ise küçük kemer tipindedir. Metalik korkuluklar sonradan eklenmiştir. Batı yönünde biri silik olmak üzere iki yazıt yer almaktadır.

Akköprü

Atatürk Orman Çiftliği

Atatürk tarafından parası bizzat ödenmek kaydı ile 5 Mayıs 1925 tarihinde kurulan Atatürk Orman Çiftliği ilçe sınırları içerisinde olup, halka dinlenme ve örnek çalışmaları ile hizmetini sürdürmektedir.

Ankara Hayvanat Bahçesi

Ankara Hayvanat bahçesi, Atatürk Orman Çiftliği içerisindedir. Atatürk'ün direktifi ile 29 Ekim 1940 yılında hizmete açılmıştır. Kuruluş amacı, halka yerli ve yabancı hayvan çeşitlerini tanıtmak ve özelliklerini öğretmek, hayvan ve doğa sevgisini aşılamaktır. Bugün 178 çeşit hayvan barındırmaktadır. Yılda ortalama 1 milyon insan tarafından ziyaret edilmektedir. Pakizenin akibeti nedir?

75. Yıl Ankara Hipodromu

1988 yılında yapılan ve hizmete giren 75. Yıl Ankara Hipodromu, 1.383.282 m² alan üzerine kurulmuş olup, tribün binası, zemin ve 4 kattan oluşmaktadır. Tribün binasında 8 adet yürüyen merdiven, 6 adet asansör, numaralı localar, seyir terasları, Cumhurbaşkanı ve kordiplomatik locası vardır. 6.400'ü ayakta, 2.300'ü oturan olmak üzere 8.700 seyirci kapasitelidir.

11.Muhtarlar

[Sayfa Başı]
Anadolu Mahallesi
Yüksel ŞEN
Tel: 3356496 - 0 533 604 36 59
497.SOKAK NO:49 NİLÜFER PARKI İÇİ
Aşağı Yahyalar Mahallesi
Mevlüt CENGİZ
Tel:345 17 95 - 542 621 78 17
İVEDİK CAD.NO:287
Avcılar Mahallesi
Ahmet YILMAZ
Tel:346 64 85 - 541 840 31 11
KARAHÖYÜK CAD. NO:48/A
Barış Mahallesi
Sevim ÖZDEMİR
Tel:334 03 03 - 507 241 32 55
BARIŞ 2 PARK İÇİ (ASKİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANI)
Barıştepe Mahallesi
Kaya ŞAHİN
Tel:331 75 48 - 537 374 55 69
EROL KAYA SOKAK NO:21
Batı Sitesi Mahallesi
Mustafa SÖNMEZ
Tel: 0(312) 255 82 50 - 536 620 83 08
1800. CD. 2346 SK. 06 YOLİŞ SİTESİ YANI
Beştepe Mahallesi
Hatice İZMİRLİ
Tel: 0(312) 223 28 36 - 507 766 98 40
BEŞTEPE MH.MERTEBE SOKAK 2 NOLU BİNA YANI
Burç Mahallesi
Bekir AVCI
Tel:0 (312) 331 10 61 - 506 972 36 86
SEVAL CAD. NO:261
Çamlıca Mahallesi
Sezai ÇUVALOĞLU
Tel:0 (312) 397 23 19 - 542 616 44 01
133. CADDE NO:15
Çarşı Mahallesi
Yalçın NAZLI
Tel: 0(312) 315 29 23 - 532 620 56 50
DAMLADOL SOK. NO:76
Çiğdemtepe Mahallesi
Davut HEKİM
Tel:0 (312) 330 00 41 - 535 966 74 57
SELİM CAD. NO:251
Demetevler Mahallesi
Önder ÖZÇELİK
Tel:0 (312) 336 93 36 - 532 100 98 50
401.CADDE
Demetgül Mahallesi
İsmail TUTAL
Tel: 0 (312) 346 30 30 - 533 663 76 88
408 . CADDE NO:47
Demetlale Mahallesi
Ebru ACAR
Tel:0 (312) 346 22 12 - 507 718 74 48
407. CADDE NO:57
Emniyet Mahallesi
Mustafa YAHNİCİ
Tel: 0(312) 222 78 70 - 536 270 70 92
SİLAHTAR CADDESİ NO:61/B
Ergazi Mahallesi
Emine YILDIZ
Tel:252 25 25 - 541 399 23 36
1828. SOKAK İLE 1830 SOKAK KÖŞESİ
Ergenekon Mahallesi
Mevlüt ŞİMŞEK
Tel: 0(312) 343 86 39 - 544 394 86 74
SUADİYE CAD. NO:6/B
Esentepe Mahallesi
Mehmet BAL
Tel:0(312) 344 98 80 - 533 390 26 70
RAGIP TÜZÜN CAD. 373. ? 375 SOK.ARASI
Gayret Mahallesi
Ali ODABAŞ
Tel: 0(312) 344 54 00 - 0535 337 12 62
YENİMAHALLE BELEDİYE ARKASI AŞIK ÇELEBİ SOK. EMRE PARKI İÇİ NO:1
Gazi Mahallesi
Müge ASLAN
Tel: 0(312) 222 10 15 - 539 635 47 41
ŞENOL CADDESİ NO:34
Güventepe Mahallesi
Aydın TEMELTAŞ
Tel: 0 (312) 315 61 39 - 532 717 64 33
KARABALI CADDESİ 1 NOLU PARK İÇİ
Güzelyaka Mahallesi
Ali Osman KALENDER
Tel:332 35 65 - 5322355941
ŞEHİT SAVAŞ ÖKSÜZ CD. MURAT ÇOBANOĞLU PARK İÇİ
Işınlar mahallesi
Yaşar KALKAN
Tel:344 35 95 - 535 280 45 95
TUFAN SOKAK 1.PARK İÇİ
İlkyerleşim Mahallesi
Fecire YAZAN
Tel: 0(312) 354 55 13 - 545 384 79 60
1902. SOKAK NO:26
İnönü Mahallesi
Sema DENİZ
Tel: 0(312) 251 24 81 - 536 445 02 91
1777 .CADDE İLE 1772. SOKAK KÖŞESİ
İvedik Mahallesi
Ercan ALTINOK
Tel: 0(312) 346 83 65 - 544 931 09 67
KÜMEEVLERİ NO:101
Kaletepe Mahallesi
Harun GÜMÜŞSOY
Tel: 0(312) 331 28 50 - 532 561 18 06
855. Sok. Muhtarlık Binası/Yenimahalle
Karacakaya Mahallesi
Hikmet ÖZTÜRK
Tel: 0(312) 399 90 60 - 537 224 76 15
Karacakaya Mahallesi Muhtarlığı/Yenimahalle
Kardelen Mahallesi
Ali COŞKUNYÜREK
Tel: 0(312) 256 04 47 - 533 430 39 73
2026.CADDE ÇAĞDAŞ MARKET KARŞISI
Karşıyaka Mahallesi
Ferhat YÜRÜDÜ
Tel: 0(312) 334 33 19 - 542 665 90 79
520. SOKAK NO:12
Kayalar Mahallesi
Hacı ÖZDOĞAN
Tel:0 (312) 336 80 83 - 542 420 81 70
801. SOKAK NO:73
Kent-Koop Mahallesi
Şükran AYAZ
Tel: 0(312) 252 24 22 - 535 779 02 30
ŞEHİT HÜSEYİN BAHADIR SOKAK DOSTLUK ÇARŞISI YANI
Kuzey Yıldızı Mahallesi
Selvet DURUSOY
Tel: 536 310 76 65
KUZEY YILDIZI MAH.
M.Akif Ersoy Mahallesi
Ahmet ÖZDEK
Tel: 0 (312) 345 71 32 - 535 307 09 03
284. SOKAK URANKET
Macun Mahallesi
Yıldırım Beyazıt YAMAN
Tel: 0 (312) 354 43 63 - 532 348 10 21
204.CAD. NO :246
Memlik Mahallesi
İlhan ALGAN
Tel: 0(312) 396 90 90 - 532 523 27 41
Memlik Mahallesi Küme evleri Muhtarlık Binası
Ostim Mahallesi
Adnan SEVGEN
Tel: 0 (312) 395 75 93 - 535 731 89 72
SERHAT:1304. SK, OSTİM :1308 SOKAK NO:5
Özevler Mahallesi
Hayrullah GÜRBÜZ
Tel: 0(312) 336 94 11 - 542 722 81 04
940. SOK NO:17
Pamuklar Mahallesi
Ali Osman ÖZCAN
Tel: 0(312) 331 25 12 - 535 666 20 61
SİVAS CADDESİ NO:34
Ragıp Tüzün Mahallesi
Feriha DAL
Tel: 0(312) 315 07 48 - 505 552 07 94
CENGİZ SK. LÜTFİ ONAY PARK İÇİ
Serhat Mahallesi
Bahadır KOÇ
0505 858 86 56
SERHAT MAHALLESİ
Susuz Mahallesi
Mustafa ERTÜRK
Tel: 0(312) 247 41 00 - 544 247 41 00
ALTI TURNA CADDESİ 3752 SK. BÜFE YANI
Tepealtı Mahallesi
Ziya ELÜSTÜ
Tel: 0(312) 315 01 96 - 0544 575 25 45
SEVGİ SOKAK NO:53
Turgut Özal Mahallesi
Suna SEZER
Tel: 0(312) 566 09 37 - 506 384 15 78
2164 CADDESİ NO:7/A
Uğur Mumcu Mahallesi
Cennet YAĞMUR
Tel: 0(312) 250 06 12 - 536 957 50 47
1617 CADDE . İLE 1618 SOKAK KÖŞESİ ANDAÇ ÇARŞISI
Varlık Mahallesi
Şükrü DAMANCIOĞLU
Tel: 0 (312) 341 67 67 - 535 346 60 19
YAYIN SOKAK PARK İÇİ VARLIK
Yakacık Mahallesi
Yusuf LAÇİNOK
Tel: 0(312) 396 71 81 - 532 504 40 63
3590.SOK.NO:1 YAKACIK MAH.
Yenibatı Mahallesi
Fatma BAL
Tel: 0(312) 255 54 99 - 532 738 72 94
ŞEHİT MEHMET KOLCU SK. İSTİKLAL İ.ÖĞRETİM OKULU YANI
Yeniçağ Mahallesi
Armağan Ömer OKTAY
Tel: 0 (312) 343 69 43 - 555 313 69 43
RAGIP TÜZÜN CADDESİ AŞKIN SOK. NO:6/A
Yeşilevler Mahallesi
Ali DOĞANER
Tel: 0(312) 334 55 25 - 532 682 46 43
913. CADDE NO:3/B
YirmibeşMart Mahallesi
Çetin TEKER
Tel: 0(312) 387 10 85 - 507 584 60 59
SSK BLOKLARI NO:11/9
Yukarı Yahyalar Mahallesi
Cüneyt MEŞE
Tel: 0 (312) 334 40 19 - 542 205 82 06
İVEDİK CADDESİ NO:283
Yunus Emre Mahallesi
Zekeriya ÖZDEMİR
Tel: 0 (312) 327 12 00 - 536 777 77 32
BOZKAYA SOKAK NO:4
Yuva Mahallesi
Ahmet ŞİMŞEK
Tel: 0 (312) 399 62 72 - 5327451831
Yuva Mahallesi Muhtarlık Binası