Eshab-ı Kiram

 Peygamberlerden sonra insanların en üstünü:
    Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK


 Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe:
    Hz. ÖMER

 Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe:
    Hz. OSMAN


 Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı:
    Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB


 Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri:
    ABDURRAHMAN BİN AVF


Cennetle müjdelenen ümmetin emîni:
    EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH


 Resûlullahın okçusu:
    SA'D BİN EBÎ VAKKÂS


 İlk Müslüman olanlardan:
    TALHÂ BİN UBEYDULLAH


 Cennetle müjdelenenlerden:
    ZÜBEYR BİN AVVÂM


 Peygamberimizin amcası:
    ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB


 Tefsîr âlimlerinin şâhı:
    ABDULLAH BİN ABBÂS


 Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî:
    ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS


 Uhud şehitlerinden:
    ABDULLAH BİN CAHŞ


Hz. Ebu Bekir'in oğlu:
    ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK


 Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu:
    ABDULLAH BİN HANZALA


 Resûlullahın elçilerinden:
    ABDULLAH BİN HUZÂFE


 Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî:
    ABDULLAH BİN MES'ÛD


 En çok hadîs bilen sahâbîlerden:
    ABDULLAH BİN ÖMER


 Resûlullahın şâiri:
    ABDULLAH BİN REVÂHA


Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp
Müslüman olan sahâbî: 
    ABDULLAH BİN SELÂM


 Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî:
    ABDULLAH BİN SÜHEYL


 Sâhib-ül ezân:
    ABDULLAH BİN ZEYD


 Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî:
    ABDULLAH BİN ZÜBEYR


Âilece cömert olan sahâbî:
    ADİ BİN HÂTİM TÂİ


 Meleklerin defnettiği sahâbî:
    ÂMİR BİN FÜHEYRE


 Şehîd oğlu şehîd:
    AMMÂR BİN YÂSER


 Meşhûr Arab dâhîlerinden:
    AMR BİN ÂS


 Arıların koruduğu sahâbî:
    ÂSIM BİN SÂBİT


 Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî:
    BERÂ BİN ÂZİB


 Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî:
    BEŞİR BİN SA'D


 Peygamber efendimizin müezzini:
    BİLÂL-İ HABEŞİ


 Resûlullahın sancaktarı:
    BÜREYDE BİN HASİB


 Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden:
    CÂBİR BİN ABDULLAH


 Cennete uçarak giden sahâbî:
    CA'FER-İ TAYYÂR


 Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği

sahâbî:   DIHYE-İ KELBÎ


 Peygamber efendimizin fedâisi:
    EBÛ DÜCÂNE


 Mihmândâr-ı Resûlullah:
    EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ


 En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî:
    EBÛ HÜREYRE


 Resûlullahın süvârilerinden:
    EBÛ KATÂDE


 Tevbesi ile meşhûr sahâbî:
    EBU LÜBÂBE


 Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden:
    EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ


Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden:

    EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ


 Tek başına hicret eden sahâbî:
    EBÛ SELEME


 Resulullahın fedâisi:
    EBÛ TALHÂ


 Gıfarî kâbilsenin reisî:
    EBÛ ZER GIFÂRÎ


 Kâdılık yapan sahâbîlerden:
    EBÜDDERDÂ


 Resûlullahın hizmetçisi:
    ENES BİN MÂLİK


 Evi ilk vakıf olan sahâbî:
    ERKAM BİN EBİ'L ERKAM


 Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan

sahâbî:   ES'AD BİN ZÜRÂRE


 Yemenli sahâbîlerden:
    FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ


 İlk Müslüman sahâbîlerden:
    HABBÂB BİN ERET


 İlk Müslüman olan sahâbîlerden:
    HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS


 Meleklerin yıkadığı sahâbî:
    HANZALA BİN EBÛ ÂMİR


 Darağacında ilk namaz kılan sahâbî:
    HUBEYB BİN ADİY


Sevgili Peygamberimizin sırdaşı:
    HUZEYFE BİN YEMÂN


 Şehîdlerin efendisi:
    Hz. HAMZA


 Peygamber efendimizin şâirlerinden:
    KÂ'B BİN MÂLİK


 Resûlullahın süvârilerinden:
    MİKDÂD BİN ESVED


Resûlullah efendimizin fedâîlerinden:
    MUHAMMED BİN MESLEME


 İslâmda ilk öğretmen:
    MUS'AB BİN UMEYR


 Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî:
    MU'ÂZ BİN CEBEL


Hâşimoğullarının en yaşlısı:
    NEVFEL BİN HÂRİS


 Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından:
    NU'MÂN BİN MUKARRİN


 Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî:
    OSMAN BİN MAZ'ÛN


 Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî:
    OSMAN BİN TALHÂ


 Peygamber efendimizin hatîblerinden:
    SÂBİT BİN KAYS


 Ensârın en hayırlılarından:
    SA'D BİN MU'ÂZ


 Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî:
    SA'D BİN REBİ


 Hz. Ömer'e benzeyen vâli:
    SAİD BİN ÂMİR


Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan:
    SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE


Eshâb-ı kirâmın okçularından:
    SEHL BİN HANİF


 Medîne'de en son vefât eden sahâbî:
    SEHL BİN SA'D


 Piyâdelerin en hayırlısı:
    SELEME BİN EKVÂ


 Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî:
    SELEME BİN HİŞÂM


 Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî:
    SELMÂN-I FÂRİSİ


 Resûlullahın hizmetçisi:
    SEVBÂN


 Allah yolunda malını mülkünü terkeden

sahâbî:    SÜHEYB-İ RUMİ


 Yemâme kabîlesi reisi:
    SÜMÂME BİN ÜSÂL


 Işık Saçan Sahâbî:
    TUFEYL BİN AMR


 Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan

sahâbî:   UBÂDE BİN SÂMİT


 Eshâb-ı suffadan:
    UKBE BİN ÂMİR


 Kırâati ile meşhûr sahâbî:
    ÜBEYY BİN KÂ'B


 Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden:
    ÜSÂME BİN ZEYD


 Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından:
    ÜSEYD BİN HUDAYR


 Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî:
    VELÎD BİN VELÎD


Medîneli ilk Müslümanlardan:
    ABDULLAH BİN ATİK


Peygamberimizin müezzinlerinden:
    ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM


Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî:
    ABBAS BİN UBÂDE


Müminlerin annelerinden:
    CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS


Peygamberimizin azatlı kölelerinden:
    EBU RAFİ


Peygamberimizin süt kardeşi:
    EBU SÜFYAN BİN HÂRİS


Hz. Ali'nin annesi:
    FÂTİMA BİNTİ ESED


Mekkeli sahabilerden:
    HACCAC BİN ILAT


Peygamberimizin ilk hanımı:
    HADİCE-TÜL KÜBRA


Peygamberimizin hanımlarından:
    HAFSA BİNTİ ÖMER


 Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan

Sahâbî:  HÂLİD BİN VELİD


Peygamberimizin sütannesi:
    HALİME HATUN


Peygamber efendimizin halasının kızı:
    HAMNE BİNTİ CAHŞ


Meşhur kadın şair sahabilerden:
    HANSA HATUN


Peygamber efendimizin şairlerinden:
    HASSAN BİN SABİT


Peygamber efendimizin elçilerinden:
    HÂTİB BİN EBİ BELTEA


Peygamberimizin hanımlarından:
    Hz. AİŞE-İ SIDDIKA


Peygamberimizin en sevgili kerimesi:
    Hz. FÂTIMA


Cennet gençlerinin efendisi:
    Hz. HASAN


Cennet gençlerinin seyyidi:
    Hz. HÜSEYİN


Peygamberimizin hanımlarından:
    Hz. REYHANE


Cennetle müjdelenenlerden:
    HZ. SAİD BİN ZEYD


Meşhur İslâm kumandanlarından:
    İKRİME BİN EBİ CEHİL


Meleklerle konuşan Sahâbî:
    İMRÂN BİN HUSAYN


Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir

Sahâbî:    KÂ'B BİN ZÜHEYR


Eshab-ı kiramın okçularından:
    KATADE BİN NU'MAN


Peygamberimizin hanımlarından:
    MEYMUNE BİNTİ HÂRİS


Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî:
    MUĞİRE-TEBNİ ŞU'BE


Eshab-ı kiramın elçilerinden:
    RİBİ BİN ÂMİR


Ensârın sancaktarlarından:
    SA'D BİN UBÂDE


Peygamberimizin halası:
    SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB


Peygamberimizin hanımlarından:
    SAFİYYE BİNTİ HUYEY


Ailece müslüman olan sahabilerden:
    SEDDAD BİN EVS


Peygamberimizin hanımlarından:
    SEVDE BİNTİ ZEM'A


Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden:
    SÜRÂKA BİN MÂLİK


Hz. Ali'nin abisi:
    UKAYL BİN EBİ TÂLİB


Peygamberimizin dadısı:
    ÜMM-İ EYMEN


Peygamberimizin hanımlarından:
    ÜMM-İ HABİBE


Hz. Ali'nin kızkardeşi:
    ÜMM-İ HÂNİ


Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:
    ÜMM-İ HİRAM


Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:
    ÜMM-İ HİRAM -2-


Hz. Ebu Bekir'in hanımı:
    ÜMM-İ RUMAN


Devsli muhacir hanım sahabîlerden:
    ÜMM-İ ŞERİK


Eshabın kadın kahramanlarından:
    ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN


Yalancı peygamber Müseyleme'yi öldüren

sahabî:     VAHŞİ


Darağacından Resulullaha selam gönderen

sahabî:     ZEYDBİN DESİNNE


İlk îman eden köle:
    ZEYD BİN HÂRİSE


En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî:
    ZEYD BİN SÂBİT


Peygamberimizin hanımlarından:
    
ZEYNEB BİNTİ CAHŞ