2017 Yılı için Müstesna yemek bedeli 14,00 TL olarak açıklandı. Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan Vergiden Müstesna Yemek Bedeli, işyerinde veya işyerine bağlı birimlerde, işveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur. 2017 yılı için 14,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu Müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir. 

 

2017 Yılı Vergiden Müstesna Yemek Bedeli: 14,00 TL’dir (KDV Hariç).

Asgari Ücret 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız

YILLAR İTİBARİYLE VERGİDEN Müstesna 
YEMEK BEDELİ TABLOSU

 
 

2017 Yılı

                   14,00 TL

 

2016 Yılı

                   13,70 TL

 

2015 Yılı

13,00 TL

 

2014 Yılı

12,00 TL

 

2013 Yılı

12,00 TL

 

2012 Yılı

11,70 TL

 

2011 Yılı

10,70 TL

 

2010 Yılı

10,00 TL

 

2009 Yılı

10,00 TL

 

2008 Yılı

9,00 TL

 

2007 Yılı

8,80 TL

 

2006 Yılı

8,25 TL

 

2005 Yılı

7,50 TL

 

2004 Yılı

7,00 TL

 

2003 Yılı

6,00 TL

 

2002 Yılı

4,50 TL

 

2001 Yılı

2,35 TL