Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan Sakatlık İndirimine ait 2017 verileri aşağıda tablo şeklinde yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanunun ilgili maddesinde belirtildiği üzere, asgari çalışma gücünü belli ölçülerde kaybeden çalışanlar için geçerli Sakatlık İndirimine ilişkin tutarlar her yıl için ayrı ayrı belirlenmektedir. 

Sakatlık İndirimi 3 derecede belirlenir. İlgili kanun hükümleri gereği çalışma kabiliyetinin asgari %80’ını kaybetmiş kişiler 1.Derece Sakat, %60’ını kaybetmiş kişiler 2.Derece Sakat, %40’ını kaybetmiş kişiler ise 3.Derece Sakat olarak değerlendirilmektedir.

Birinci Derece Sakatlıklar İçin: 900,00 TL
İkinci Derece Sakatlıklar İçin: 470,00 TL
Üçüncü Derece Sakatlıklar İçin: 210,00 TL

Asgari Ücret 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız

2017 SAKATLIK İNDİRİMİ

2016 SAKATLIK İNDİRİMİ

2015 SAKATLIK İNDİRİMİ

Birinci derece sakatlar için 900,00 TL Birinci derece sakatlar için  900,00 TL Birinci derece sakatlar için 880,00 TL
İkinci derece sakatlar için    470,00 TL İkinci derece sakatlar için     460,00 TL İkinci derece sakatlar için 440,00 TL
Üçüncü derece sakatlar için 210,00 TL Üçüncü derece sakatlar için  210,00 TL Üçüncü derece sakatlar için 200,00 TL