2017 yılı için geçerli olacak Defter Tutma – Sınıf Değiştirme Hadleri belirlenmiştir. Bu hadler Vergi Usul Kanununun 177. maddesinde düzenlenmiş olup, aşağıda gösterilmiş olan tabloda yer alan tutarların altında kalan işletmeler işletme hesabına göre defter tutarlar. İlgili tutarların aşılması halinde, şartların aşıldığı yılı takip eden ilk yıl Bilanço esasına göre defter tutacaklardır.

2017 Yılı için belirlenmiş olan Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri:

 

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

(V.U.K. MADDE:177)

AÇIKLAMA

 2017 YILI

YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI

170.000 TL

YILLIK MAL  SATIŞLARI TOPLAMI

230.000 TL

HİZMET G.SAFİ HASILAT

  90.000 TL

1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE İŞ HASILATININ

170.000 TL

BEŞ KATI İLE YILLIK SATIŞ TUTARININ TOPLAMI