2017 Yılı Bordro Parametreleri belirlenmiştir. Belirlenen bu parametrelere ilişkin oranlar aşağıda detaylı olarak sunulmaktadır.

Bordro Parametreleri içerisinde, Asgari Ücret, Prime Esas Kazanç taban ve Tavanları, Vergilendirilebilir Gelir Dilimleri, SGK ve Vergi İstisnaları, Engelli İndirimi, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tablosu, Cenaze Ödeneği, Emzirme Ödeneği, Sakatlık İndirimi ve Çocuk Parası gibi veriler yer almaktadır.

Asgari Ücret 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız
 

Asgari Geçim İndirimi 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Bordro hazırlanırken dikkate alınacak olan yasal parametreleri gösteren 2017 Yılı Bordro Parametreleri Tablosu şöyledir: 

2017 BORDRO PARAMETRELERİ

 

 

ASGARİ ÜCRET

TL 

ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT)

 1.777,50 TL

ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT)

59,25 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR)

 133,31 TL

AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ)

1.270,75 TL 

AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL)

1.404,06 TL 

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

 2.088,56 TL

 

 

VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİR DİLİMLERİ

VERGİ ORANI

 13.000 TL'ye kadar

 % 15

 30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

 % 20

 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası

 % 27

 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL, fazlası

 % 35

 

 

SAKATLIK İNDİRİMİ

TL

1. DERECE SAKATLAR İÇİN

 900 TL

2. DERECE SAKATLAR İÇİN

 470 TL

3. DERECE SAKATLAR İÇİN

 210 TL

 

 

SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

TL

SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK

59,25 TL 

SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK

 444,38 TL

SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK

1.777,50TL 

SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK

 13.331,40 TL

   

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU

TL

Bekâr

133,31 TL 

Evli/Eşi Çalışıyor

 133,31 TL

Evli/Eşi Çalışıyor + 1 Çocuk

153,31 TL

Evli/Eşi Çalışıyor + 2 Çocuk

 173,31 TL

Evli/Eşi Çalışıyor + 3 Çocuk

 199,97 TL

Evli/Eşi Çalışmıyor

 159,98 TL

Evli/Eşi Çalışmıyor + 1 Çocuk

 179,97 TL

Evli/Eşi Çalışmıyor + 2 Çocuk

 199,97 TL

Evli/Eşi Çalışmıyor + 3 Çocuk

 226,63 TL

   

ÇOCUK YARDIMI

TL

Çocuk Yardımı İstisnası - SGK

35,55 TL

Çocuk Yardımı İstisnası - GV (0-6 yaş arası)

48,03 TL

Çocuk Yardımı İstisnası - GV (6 yaş üstü)

24,01 TL

   

AİLE YARDIMI

TL

Aile Yardımı İstisnası - SGK

177,75 TL

   
KIDEM TAZMİNATI TAVANI

4.426,16 TL

   
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ

14 TL

   
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ

Binde 7,59

   
SGK MUHTASAR VE AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE DAMGA VERGİSİ

40,20 TL