Kıdem Tazminatı Tavanı 2019

Kıdem Tazminatı Tavanı 2019; kıdem tazminatı hak eden işçiye yapılacak ödemelerde üst sınır mevcuttur. Kıdem tazminatı tavanı yazımızın konusunu oluşturmakta olup, “kıdem tazminatı tavanı nedir, ne kadar, nasıl hesaplanır, tavan miktarı aşılabilir mi” gibi çalışanları yakından ilgilendiren soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2019

2019 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI

1. DÖNEM (01.01.2019 - 30.06.2019)

6.017,60 TL

YILLAR İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI

DÖNEM TUTAR
01.01.2019 - 30.06.2019 6.017,60 TL
01.07.2018 - 31.12.2018 5.434,42 TL
01.01.2018 - 30.06.2018 5.001,76 TL
01.07.2017 - 31.12.2017 4.732,48 TL
01.01.2017 - 30.06.2017 4.426,16 TL
01.07.2016 - 31.12.2016 4.297,21 TL
01.01.2016 - 30.06.2016 4.092,53 TL
01.09.2015 - 31.12.2015 3.828,37 TL
01.07.2015 - 31.08.2015 3.709,98 TL
01.01.2015 - 30.06.2015 3.541,37 TL
01.07.2014 - 31.12.2014 3.438,22 TL
01.01.2014 - 30.06.2014 3.438,22 TL
01.07.2013 - 31.12.2013 3.254,44 TL
01.01.2013 - 30.06.2013 3.129,25 TL
01.07.2012 - 31.12.2012 3.033,98 TL
01.01.2012 - 30.06.2012 2.917,27 TL
01.07.2011 - 31.12.2011 2.731,85 TL
01.01.2011 - 30.06.2011 2.623,23 TL
01.07.2010 - 31.12.2010 2.517,01 TL
01.01.2010 - 30.06.2010 2.427,03 TL
01.07.2009 - 31.12.2009 2.365,16 TL
01.01.2009 - 30.06.2009 2.260,05 TL
01.07.2008 - 31.12.2008 2.173,19 TL
01.01.2008 - 30.06.2008 2.087,92 TL

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI AŞILABİLİR Mİ?

Kıdem tazminatı tavanı konusunda tartışılan konuların başında tavan miktarının aşılıp aşılamayacağı gelmektedir. Mülga 1475 sayılı İş Kanunu ile kıdem tazminatı tavan miktarına uyulmaması ağır cezai yaptırımlara neden olmaktaydı.

Kanun değişti ceza kalktı

Kıdem tazminat sadece damga vergisi tabidir.

Aşan kısım gelir vergisine tabi

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatına hak kazanan bir işçinin kıdem tazminatı hesaplanması için kıdem süresinin hesaplanması gerekmektedir. Kıdem tazminatı süresinin hesaplanmasında işçinin iş akdinin fesih edildiği tarihten işe giriş tarihi çıkarılarak bir (1) gün ilave edilir.

ÖRNEK-1; 09.10.2012 tarihinde işe giren Ahmet bey 10.01.2019 tarihinde kıdem tazminatına hak edecek şekilde işten çıkarılmıştır. Ahmet Beyin Brüt ücreti 6.500,00-TL’dir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

İşe Giriş Tarihi

09.10.2012

İşten Çıkış Tarihi

10.01.2019

Toplam Çalışma Süresi

6 Yıl 3 Ay 2 Gün

Brüt Maaş

6.500,00

Brüt Ücrete Dâhil Edilecek Ücretler

0,00

Toplam Giydirilmiş Brüt Ücret

6.500,00

2019 Yılı Kıdem Tazminatı 1. Dönem Tavan Tutarı

6.017,60

Kıdem Tazminatı Tutarı –Yıl İçin

6.017,60 X 6 = 36.105,60

Kıdem Tazminatı Tutarı – Ay İçin

6.017,60 /12 X 3 = 1.504,40

Kıdem Tazminatı Tutarı – Gün İçin

6.017,60 / 365 X 2 = 32,97

Toplam Brüt Kıdem Tazminatı

36.105,60 + 1.504,40 + 32,97 = 37.642,97

Toplam giydirilmiş brüt ücret (6.500,00-TL) 2019 yılı kıdem tazminatı 1. dönem tavan tutarından(6.017,60-TL) yüksek olduğu için kıdem tazminatı hesaplamasında 2019 Yılı kıdem tazminatı 1. dönem tavan tutarı esas alınır.

ÖRNEK-2; 05.04.2010 tarihinde işe giren Yeşim Hanım, 05.01.2019 tarihinde kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdi feshedilmiştir. Yeşim Hanımın brüt ücreti 4.000,00-TL olup brüt yemek ücreti 300,00-TL ve brüt yol ücreti 300,00-TL’dir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

İşe Giriş Tarihi

05.04.2010

İşten Çıkış Tarihi

05.01.2019

Toplam Çalışma Süresi

8 Yıl 9 Ay 1 Gün

Brüt Maaş

4.000,00

Brüt Ücrete Dâhil Edilecek Ücretler (Yol + Yemek)

600,00

Toplam Giydirilmiş Brüt Ücret

4.600,00

2019 Yılı Kıdem Tazminatı 1. Dönem Tavan Tutarı

6.017,60

Kıdem Tazminatı Tutarı –Yıl İçin

4.600,00 X 8 = 36.800,00

Kıdem Tazminatı Tutarı – Ay İçin

4.600,00  /12 X 9 = 3.450,00

Kıdem Tazminatı Tutarı – Gün İçin

4.600,00 / 365 X 1 = 12,60

Toplam Brüt Kıdem Tazminatı

36.800,00 + 3.450,00 + 12,60 = 40.262,60

Toplam giydirilmiş brüt ücret (4.600,00-TL) 2019 yılı kıdem tazminatı 1. dönem tavan tutarından(6.017,60-TL) düşük olduğu için kıdem tazminatı hesaplamasında toplam giydirilmiş brüt ücret esas alınır.

ÖRNEK-3; 05.11.2011 tarihinde işe giren Tuna bey, 15.01.2019 tarihinde emekliliğe hak kazanmıştır. Tuna Beyin brüt ücreti 7.500,00-TL olup brüt yemek ücreti 500,00-TL ve brüt yol ücreti 500,00-TL’dir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

İşe Giriş Tarihi

05.11.2011

İşten Çıkış Tarihi

15.01.2019

Toplam Çalışma Süresi

7 Yıl 2 Ay 11 Gün

Brüt Maaş

7.500,00

Brüt Ücrete Dâhil Edilecek Ücretler (Yol + Yemek)

1.000,00

Toplam Giydirilmiş Brüt Ücret

8.500,00

2019 Yılı Kıdem Tazminatı 1. Dönem Tavan Tutarı

6.017,60

Kıdem Tazminatı Tutarı –Yıl İçin

6.017,60 X 7 = 42.123,20

Kıdem Tazminatı Tutarı – Ay İçin

6.017,60 /12 X 2 = 1.002,93

Kıdem Tazminatı Tutarı – Gün İçin

6.017,60 / 365 X 11 = 181,35

Toplam Brüt Kıdem Tazminatı

36.105,60 + 1.504,40 + 32,97 = 43.307,49

Toplam giydirilmiş brüt ücret (8.500,00-TL) 2019 yılı kıdem tazminatı 1. dönem tavan tutarından(6.017,60-TL) yüksek olduğu için kıdem tazminatı hesaplamasında 2019 yılı kıdem tazminatı 1. dönem tavan tutarı esas alınır.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI HANGİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIR?

Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin hak ettiği brüt ücret, yemek, yol, gıda, yakacak, eğitim, konut, giyecek, sosyal yardımlar gibi yardımları içinde barındıran giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanan tutar kıdem tazminatına esas teşkil eden brüt ücrettir.

Tavan Kontrolü Yapılmalıdır.

Kıdem tazminatı tavan tutarı üzerinde ödeme yapılabilir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı üzerinde kalan kısım ise işverenin inisiyatifi ile artan kısmın gelir vergisi ve sigorta primine tabi tutulması şartıyla verilebilir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARI ÜZERİNDE TAZMİNAT HAK EDEN İŞÇİ TAZMİNATINI ALABİLİR Mİ?

DENİZ İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

BASIN İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

KIDEM TAZMİNATI TAVANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER