2017 Yılı için Beyanname İmzalatmak zorunda olmayan mükellefler için hadler belirlendi. Buna göre noterler, özel kanunlara göre kurulan kooperatifler ile 2017 yılı satış veya hasılatları aşağıda belirtilmiş tutarları aşmayan mükellefler beyanname imzalatmak zorunda değildirler.

2018 Yılı Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlara ait tablo bilgiler açıklandığında güncellenecektir.

2017 Yılı Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayan Mükellefler

Noterler

Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler

2017 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı

163.000 TL

II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı

234.000 TL

II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı

118.000 TL

Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı

234.000 TL

 

2018 Yılı Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayan Mükellefler

Noterler

Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler

2018 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı

HAZIRLANMAKTADIR

II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı

HAZIRLANMAKTADIR

II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı

HAZIRLANMAKTADIR

Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı

HAZIRLANMAKTADIR